[showcaseidx_hotsheet name=”Downtown St. Louis $500,000 – $600,000″]